Kan jag byta lägenhet även när bostadsmarknaden är i balans?

Din möjlighet att byta till dig en bostad är begränsad när det finns lediga bostäder som du kan hyra eller köpa utan att behöva lämna din lägenhet i byte. Det vill säga när bostadsmarknaden är i balans. Det gäller även vid byte till bostadsrätt eller till en- eller tvåfamiljshus.

Men om du på grund av sjukdom eller handikapp har behov av en speciellt anpassad bostad, kan du ha beaktansvärda skäl att byta även när bostadsmarknaden är i balans.