Vilka möjligheter har jag att byta en lägenhet med kooperativ hyresrätt?

En kooperativ hyresgäst har samma möjlighet att byta sin hyresrätt som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte går med på bostadsbytet, kan hyresgästen låta hyresnämnden pröva tillståndsfrågan.

Även när den kooperativa hyresrättsföreningen inte äger fastigheten utan i stället hyr de lägenheter som den i sin tur upplåter till sina medlemmar, räknas den kooperativa hyresgästen som förstahandshyresgäst. Detta gäller även när någon som inte är medlem hyr en lägenhet av föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte inskränka bytesrätten genom stadgeföreskrifter.