Var i lagen hittar jag hyressättningsreglerna?

Den allmänna hyressättningsnormen och de två hjälpreglerna (bruksvärdesregeln och den regel som innebär att jämförelsen främst ska göras med förhandlade hyror) finns i 55 § första och andra stycket 12 kap. jordabalken.