Så ansöker du

Ansökan ska vara skriftlig och den är kostnadsfri. Skicka gärna din ansökan med e-post.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn, person- eller organisationsnummer och adress. Skriv också telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för den bostad, lokal eller det arrende ärendet gäller.
  • Vad du yrkar på, det vill säga hur du vill att nämnden ska besluta. Var så tydlig och konkret som möjligt.
  • De omständigheter som du hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till att du ansöker och vad du och din motpart är oeniga om.

  Använd gärna blanketten nedan när du gör din ansökan.

 2. 2

  Skicka med kopior på handlingar

  Skicka med kopior på handlingar som har med saken att göra: kontrakt, brev mellan dig och motparten och annan skriftlig bevisning.

  Använd PDF-format om du använder e-post. Dokumenten ska helst ges in i separata filer.

 3. 3

  Skicka till nämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyres- och arrendenämnd.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du söka efter det genom att fylla i fastighetens postnummer. Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i postnumret i rutan så får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd. 

Uppdaterad
2023-02-21