Så överklagar du nämndens beslut

Vissa av hyres- och arrendenämndernas beslut kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet.

I överklagandet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, på vilket sätt du är missnöjd och hur du vill ha beslutet ändrat. Du kan läsa mer om hur överklagandet går till i de anvisningar som bifogas nämndens beslut.

Uppdaterad
2019-09-16