Rådgivning enligt rättshjälpslagen

Advokatbyråer och juridiska byråer kan ge råd till en fast avgift enligt rättshjälpslagen. Staten kan betala hela eller en del av avgiften för den som är ung eller har låg inkomst.

Vad innebär rådgivning?

Rådgivning är ett möte med en advokat eller annan jurist där du får möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten sätter sig in i ditt ärende för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Rådgivning kan gälla till exempel skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Vem kan få rådgivning?

Alla (privatpersoner, föreningar, organisationer och företag) kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det innebär att du betalar en fast avgift, som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Du kan få rådgivning på det sättet i högst två timmar. Du kan få rådgivning i alla rättsliga frågor och det är inte begränsat på samma sätt som när det gäller rättshjälp.

Om du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan du i vissa fall få rättshjälp. I vissa typer av mål eller ärenden kan du också få hjälp av försvarsadvokat (offentlig försvarare), målsägandebiträde eller ett offentligt biträde (läs mer under länkarna i menyn).

Avgift för rådgivning

Kostnaden för rådgivning betalar du själv och den är bestämd till en fast avgift på 1725 kr/timme (2019). Tiden räknas på varje påbörjad 15 minuter.

Du kan få avgiften minskad till hälften om du har en inkomst som är lägre än 75 000 kronor/år. Är du inte myndig och saknar inkomst och förmögenhet kan du få rådgivning gratis.

Avgiften betalar du till den som lämnar rådgivningen. När du beställer tid för rådgivning är det viktigt att ni kommer överens om att det är rådgivning enligt rättshjälpslagen som ska gälla. Tänk på att advokatbyråer och juridiska byråer inte är skyldiga att ge rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Behöver ni en tolk under rådgivningen ordnas detta av advokaten eller juristen och betalas av staten.

Domstolen ger inte juridisk rådgivning

Vänd dig till en advokatbyrå eller juridisk byrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

Eftersom det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.

Hitta en advokat

Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats.

Förbered dig inför rådgivningen

En timme går snabbt, försök därför att utnyttja tiden så effektivt som möjligt så att du får ut mesta möjliga av rådgivningen.

Vid rådgivningen kan du få nyttiga tips som kan hjälpa dig i ditt ärende och förutsättningarna blir bättre om du är väl förberedd.

Tänk på följande:

 1. Skriv ner vad du vill ha sagt som har med ärendet att göra. Vad har hänt? Vilka är inblandade?
 2. Ta med alla papper som behövs, till exempel alla avtal som har med ärendet att göra. Det är bättre att du tar med för många än för få.
 3. Förbered och ta med papper över dina ekonomiska förhållanden, vanligen bankens kontoutdrag, lönekvitton, skatteintyg eller till exempel beslut om inkomststöd.
 4. Innan rådgivningen börjar bör ni komma överens om hur betalningen ska ske.
  • Berätta att det är rättshjälp du vill söka. Då gäller en fast
   taxa enligt rättshjälpslagen.
  • Hur ska arvodet betalas och när?
  • Om ni går vidare för att söka rättshjälp ska du be att få en
   indikation på var kostnaderna kommer att landa. Detta har
   advokaten koll på.
 5. Rådgivning kan ske per telefon.
Publicerad
2019-11-05
Uppdaterad
2019-11-05