Rådgivning enligt rättshjälpslagen

Advokatbyråer och juridiska byråer kan enligt rättshjälpslagen ge råd till en fast avgift. Det innebär att staten kan betala hela eller en del av avgiften för den som är ung eller har låg inkomst.

Vad innebär rådgivning?

Rådgivning är ett möte med en advokat eller annan jurist där du får möjlighet att berätta om ditt ärende och din situation. Advokaten sätter sig in i ditt ärende för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp.

Vad kan rådgivningen gälla?

Du kan få rådgivning i rättsliga frågor. Rådgivning kan gälla till exempel skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Om du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan du i vissa fall få rättshjälp. I vissa typer av mål eller ärenden kan du också få hjälp av en försvarsadvokat (offentlig försvarare), ett målsägandebiträde eller ett offentligt biträde.

Vem kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen?

Alla privatpersoner kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen.

När du beställer tid för rådgivning är det viktigt att ni kommer överens om att det är rådgivning enligt rättshjälpslagen som ska gälla. Tänk på att advokatbyråer och juridiska byråer inte är skyldiga att ge rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Behöver ni en tolk under rådgivningen ordnas detta av advokaten eller juristen och betalas av staten.

Avgift för rådgivning

Kostnaden för rådgivning betalar du själv och den är bestämd till en fast avgift på 1 914 kr/timme (2024). Tiden räknas på varje påbörjad 15 minuter. Du kan få rådgivning till det priset i högst två timmar. 

Du kan få avgiften minskad till hälften om du har ett beräkningsunderlag som är lägre än 75 000 kronor/år. Är du inte myndig och saknar inkomst och förmögenhet kan du få rådgivning gratis.

Avgiften betalar du till den som lämnar rådgivningen. När du beställer tid för rådgivning är det viktigt att ni kommer överens om att det är rådgivning enligt rättshjälpslagen som ska gälla. Tänk på att advokatbyråer och juridiska byråer inte är skyldiga att ge rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Behöver ni tolk under rådgivningen ordnas detta av advokaten eller juristen och betalas av staten.

Välja advokat eller jurist

Tänk på att jurister ofta är inriktade på olika områden. Välj därför ett juridiskt ombud som kan det område som du behöver hjälp med.

Advokat

Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats. För att få kallas advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet.

Biträdande jurist

En biträdande jurist arbetar på en advokatbyrå och är inte medlem i Advokatsamfundet, men ska ändå följa samma etiska regler som en advokat.

Övriga jurister

Om du väljer att anlita någon annan än en advokat eller biträdande jurist kontrollerar Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen lämpligheten.

Förbered dig inför rådgivningen

Två timmar går snabbt, försök därför att utnyttja tiden så effektivt som möjligt så att du får ut mesta möjliga av rådgivningen.

Vid rådgivningen kan du få nyttiga tips som kan hjälpa dig i ditt ärende och förutsättningarna blir bättre om du är väl förberedd.

Mer om hur du förbereder dig

Tänk på följande:

 • Skriv ner vad du vill ha sagt som har med ärendet att göra. Vad har hänt? Vilka är inblandade?
 • Ta med alla dokument som behövs, till exempel alla avtal som har med ärendet att göra. Det är bättre att du tar med för många än för få.
 • Förbered och ta med dokument över dina ekonomiska förhållanden, vanligen bankens kontoutdrag, lönekvitton, skatteintyg eller till exempel beslut om inkomststöd.
 • Innan rådgivningen börjar bör ni komma överens om hur betalningen ska ske.
  • Berätta att du vill ha rådgivning enligt rättshjälpslagens regler.Då gäller en fast taxa enligt rättshjälpslagen.
  • Hur ska arvodet betalas och när?
  • Om ni går vidare för att söka rättshjälp ska du be att få en
   indikation på var kostnaderna kommer att landa. Detta har
   advokaten koll på.

Rättshjälpsmyndigheten och domstolar ger inte juridisk rådgivning

Rättshjälpsmyndigheten och domstol kan bara svara på frågor om hur rättshjälp och ansökningsförfarandet går till. De ger inte juridisk rådgivning.

Vänd dig till en advokatbyrå eller juridisk byrå om du i stället vill ha råd om hur du ska göra eller vad du ska skriva till domstolen.

Eftersom det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk lämnar domstolen inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.

Uppdaterad
2024-01-01