Vad är skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar brukar ha rättsskydd.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.