Ansök om företagsrekonstruktion

Här kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Ansökningsavgiften är 2 800 kronor.

Eftersom en ansökan ska innehålla förslag på en rekonstruktör är det vanligt att den tilltänkta rekonstruktören är med och gör ansökan till tingsrätten.

Så ansöker du om företagsrekonstruktion

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Det behövs ingen särskild blankett.

  En ansökan från gäldenären ska innehålla:

  • en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till de ekonomiska svårigheterna
  • en borgenärsförteckning
  • en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur verksamhetens livskraft ska säkerställas
  • ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma personens lämplighet för uppdraget
  • uppgifter om vilka borgenärer som har kontaktas före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

  En ansökan från en borgenär ska innehålla:

  • uppgift om borgenärens fordran på gäldenären
  • upplysningar om gäldenärens ekonomiska svårigheter
  • ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma personens lämplighet för uppdraget
  • uppgift om vilka andra borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.
 2. 2

  Bifoga ett registreringsbevis

  Bifoga ett registreringsbevis. Det får inte vara äldre än en månad. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

 3. 3

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in din ansökan om företagsrekonstruktion via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera, betala och skicka in via posten

Betala

Du börjar med att betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor till tingsrätten. Använd vår betaltjänst.

Bifoga fullmakt

Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in i original till domstolen. Ange ombudets:

 • Namn
 • E-post
 • Postadress
 • Telefonnummer

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte.
 • För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
 • Om du bedriver näringsverksamhet i annan form kan du kontakta närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in.
Uppdaterad
2023-03-02