Hur lång tid tar det?

Om du ansöker om rekonstruktion för ditt eget företag ska tingsrätten genast pröva ansökan.

Om du som borgenär ansöker om att ett annat företag ska rekonstrueras får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om företaget, även kallad gäldenären, går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas du och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget. En företagsrekonstruktion kan pågå under högst ett år om inte rätten dessförinnan har beslutat om planförhandling. I så fall ska rekonstruktionen upphöra senast 15 månader efter beslutet om rekonstruktion.