Vad krävs för att ett företag ska kunna rekonstrueras?

  • Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder.
  • Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.
  • En borgenärs ansökan godkänns bara om företaget det gäller har medgett ansökan.