Ansök om annans konkurs

Här finns en guide som visar hur du ansöker om annans konkurs.
 1. 1

  Skriv din ansökan

  Det behövs ingen särskild blankett. Ansökan ska innehålla:

  • Uppgift om sökandens och gäldenärens (den som du vill ansöka om konkurs för):
   • Namn
   • Person- eller organisationsnummer
   • Postadress
   • Telefonnummer.
  • Uppgift om att gäldenären är på obestånd och ska försättas i konkurs.
  • Den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) om konkurs grundar sig på. Bifoga de handlingar som du hänvisar till i original eller i kopia.
  • Ansökan ska vara undertecknad av dig som söker eller ditt ombud.
 2. 2

  Om du har ett ombud

  Om du företräds av ombud ska du ange dennes:

  • Namn
  • E-post
  • Postadress
  • Telefonnummer

  Bifoga fullmakt i original.

 3. 3

  Vem gäller ansökan?

  Om ansökan gäller privatperson:

  • Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket. Hemortsbevis hanteras under fliken för personbevis.

   Om ansökan gäller juridisk person

  • Om ansökan gäller en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, bifogas. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.
 4. 4

  Betala ansökningsavgift

  • Du börjar med att betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor till tingsrätten. Använd vår betaltjänst.
  • Det är viktigt att du tänker på att om det inte finns några pengar i konkursboet kan du som ansöker senare, när konkursen avslutas, tvingas betala konkurskostnader upp till 10 procent av prisbasbeloppet (4 760 kronor 2021).
 5. 5

  Skicka in ansökan till rätt tingsrätt

  • För enskild firma eller privatperson ansöker du där gäldenären var folkbokförd den 1 november föregående år.
  • Gäller ansökan aktiebolag, ekonomisk eller ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll