Vad är ett förlikningssammanträde?

När tiden för bevakningsförfarandet gått ut hålls ett förlikningssammanträde, om det behövs, där man bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan borgenärerna.