Vad är ett konkursbo?

Det är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs.