Vem är konkursförvaltare i ett pågående ärende?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes Tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.