Så hanteras överklagandet på tingsrätten

Så här går överklagandet till, från att ditt ärende kommer in till oss tills att du får ett avgörande.
 1. 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  När du har skickat ditt överklagande till Kronofogden skickar de det vidare till tingsrätten. Handlingarna kommer in till tingsrätten, de registreras och ditt överklagande blir ett mål eller ärende. Du benämns från och med nu som den ”klagande”.

 2. 2. Du kan få komplettera med uppgifter

  Om tingsrätten inte förstår vad du vill i ditt överklagande, tar de kontakt med dig och begär in mer information. Om du då inte kompletterar med det som behövs kan tingsrätten avvisa ditt överklagande. Det innebär att domstolen inte prövar överklagandet.

 3. 3. Ovanligt med rättegång

  Det vanligaste är att domstolen fattar sitt beslut med hjälp av det överklagande du skickat in och handlingarna från Kronofogden. I vissa fall hålls en muntlig förhandling, eller som det också kallas en rättegång. Det kan ske om du som klagande begär det eller om domstolen tycker att det finns särskilda skäl. Men det är ovanligt.

 4. 4. Målet utreds. Vad gäller under tiden?

  Under tiden tingsrätten utreder ditt mål gäller beslutet från Kronofogden. Men i vissa fall beslutar tingsrätten om inhibition. Det betyder att Kronofogdens beslut inte gäller till vidare. Det kan till exempel innebära att Kronofogden inte får utmäta egendom som beslutet rör, tills tingsrätten har fattat ett slutligt beslut i frågan.

 5. 5. Målet utreds. Mer information från dig i vissa fall.

  Ibland skickas ditt överklagande vidare till dem som Kronofogden anser att du är skyldig pengar. De får då möjlighet att ge sin syn på saken. Du får ta del av dessa svar och en möjlighet att bemöta dem. Detta sker om tingsrätten under utredningen av ditt ärende anser att det kan finnas anledning att ändra beslutet från Kronofogden. Allt hanteras och dokumenteras av tingsrätten.

 6. 6. Målet avgörs

  Tingsrätten kan komma fram till att Kronofogdens beslut är riktigt. Då fortsätter det att gälla. Om tingsrätten i stället kommer fram till att beslutet är fel, upphör beslutet att gälla eller så skickas ärendet tillbaka till Kronofogden.

 7. 7. Du får avgörandet

  Tingsrätten skickar avgörandet till din e-postadress eller hem till dig per post.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från tingsrätten kan du i de flesta fall över-klaga till hovrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Uppdaterad
2019-09-16