Signera och skicka stämningsansökan digitalt

Här kan du signera, betala och skicka in stämningsansökan genom vår e-tjänst.

Innan du startar

 • Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in till domstolen. Antingen skickar ombudet in fullmakten i original via posten, eller kan den som är fullmaktsgivare ladda upp och signera fullmakten via denna e-tjänst.

 • Gör klart din ansökan. I tjänsten skapas inga dokument.

 • Se till att du har sparat ner registreringsbevis och andra bilagor om det är aktuellt. 

 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten. 

Logga in och betala

 • Du loggar in med ditt bank-id.
 • Välj "Stämning" om du vet beloppet som tvisten handlar om. Om det rör ett krav på högst 23 800 kronor (det vill säga ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kronor. Om det överstiger 23 800 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor.
 • Om tvisten inte rör något bestämt belopp välj då ”Stämning, T-mål (fastställelse/fullgörelse m fl). Ansökningsavgiften är då 2 800 kronor.
 • Du betalar ansökningsavgiften med kort i e-tjänsten. 

Så fungerar e-tjänsten

 • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format.
 • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det du har påbörjat.
 • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.

Frågor och svar

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Nej. Om du har loggat ut sparas inte det du eventuellt redan gjort. Om du har signerat och skickat in din ansökan kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till tingsrätten. Du får också ett kvitto på att du har betalat ansökningsavgiften.

Uppdaterad
2021-01-11