Nu är brottmålsdomarna helt digitala

I början av oktober expedierades de första helt digitala tingsrättsdomarna i Sveriges Domstolar. Det innebär att brottmålsdomarna i tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat. Men domens utseende har mött kritik.

Hanteringen av brottmålsdomar, liksom övriga domar, är digital sedan länge. Hittills har det dock varit den utskrivna handlingen som undertecknats för hand av domaren som har utgjort originalhandlingen. Med systemförändringen som nu införs på alla tingsrätter i landet är det i stället den digitala domen med den digitala signaturen som utgör originalet.

Domstolarna övertar också rapporteringen av brottmålsavgöranden till övriga myndigheter, däribland Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Tidigare har Polismyndigheten skött stora delar av denna rapportering åt domstolarna. Rapporteringen kommer att ske med strukturerad information, vilket innebär att mottagande myndigheter inte behöver registrera informationen utan kan använda den strukturerade informationen i sina system.

Vilka är då vinsterna med att införa digitala brottmålsavgöranden? 

– För det första är det här ett viktigt steg i digitaliseringen av domstolarna. Det är också bra för rättssäkerheten eftersom brottmålsinformationen mellan myndigheterna i rättskedjan i större utsträckning än tidigare kommer att hanteras strukturerat. Det innebär att informationen inte behöver registreras flera gånger, vilket effektiviserar verksamheten och minskar risken för fel, säger Klara Lutti som är utvecklingsdirektör på Domstolsverket. 

Hur påverkar förändringarna arbetet på domstol?

– Det möjliggör att domstolarna kan organisera arbetet med brottmålshanteringen på ett annat sätt än idag, förhoppningsvis mer effektivt. Exempelvis genom att arbetet med domen kan inledas på ett tidigare stadium än idag och utföras av andra yrkeskategorier än domare. Det innebär också att domar kan undertecknas på distans. Slutligen är tekniken byggd på en ny modern plattform och med nya lösningar som kan återanvändas vid framtida digitalisering i Sveriges Domstolar.

Kritik mot utseendet

Sedan de digitala domarna lanserades har det riktats kritik mot domens utseende.

– Vi har haft många domare som har varit engagerade under projekttiden och som har sett hur den nya domen kommer att se ut. Trots det har vi hela tiden varit medvetna om att vi kommer att behöva skruva på olika saker. Vi samlar nu in alla de synpunkter som finns och kommer löpande att göra olika förbättringar, men det behöver ske i etapper så som med all digital utveckling, avslutar Klara Lutti.

Klara Lutti står med armarna i kors och tittar in i kameran.
Klara Lutti, utvecklingsdirektör på Domstolsverket. Foto: Per Carlsson
Uppdaterad
2022-10-18