This page is not yet translated.
 

Så överklagar du socialtjänstbeslut

Du kan överklaga ett beslut från kommunens socialtjänst. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten.

Kommunen där du bor beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara vård, behandling, hemtjänst eller pengar, så kallat försörjningsstöd. Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga det.

Så överklagar du kommunens beslut

 1. 1

  Läs i beslutet

  I beslutet som du har fått från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  • Bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.
  • Om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med.
 4. 4

  Skicka in överklagandet till kommunen

  Skicka ditt överklagande till kommunen som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Hjälp att överklaga

Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat. Förvaltningsrätten kan inte ge dig juridisk rådgivning.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men om du väljer att anlita ett ombud får du betala detta själv.

 

Updated
2021-09-30