Ansök om adoption inom Sverige

Så ansöker du om adoption inom Sverige:
 1. 1
  Beställ personbevis

  Beställ personbevis. För att tingsrätten ska kunna behandla ansökan ska du lämna in personbevis, som inte bör vara äldre än tre månader. Det finns särskilda personbevis för dig som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevis beställer du hos Skatteverket. Ange att det gäller adoption.

 2. 2
  Skriv en ansökan

  Det finns ingen blankett för att ansöka om adoption. Du som vill adoptera gör istället en adoptionsansökan i ett eget dokument enligt beskrivningen på denna sida.

  Uppgifter om dig som ansöker om att få adoptera:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress

  Uppgifter om den adoptionen gäller, den som ska adopteras:

  • Namn
  • Personnummer
 3. 3
  Förklara anledning till adoptionen

  Skriv varför adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad.

 4. 4
  Efternamn

  Ange vilket efternamn du vill att adoptivbarnet ska få.

 5. 5
  Har det betalats ut ekonomisk ersättning?

  En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

 6. 6
  Bilagor om samtycke

  Till adoptionsansökan behöver du bifoga dokument som visar att vårdnadshavare och, beroende på ålder, även den ska adopteras säger ja till adoptionen.

  Samtycke från den som adopteras

  Om barnet är över 12 år gammalt behöver barnet som huvudregel samtycka till adoptionen. Samtycke krävs också från den som adopteras om ansökan avser adoption av någon som är över 18 år, så kallad vuxenadoption.

  Samtycke från barnets vårdnadshavare

  Som huvudregel krävs att den förälder som har vårdnaden om barnet samtycker till adoptionen. Även en förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få tillfälle att yttra sig.

 7. 7
  Skriv under

  Ansökan ska vara undertecknad av dig som vill adoptera. Om du adopterar gemensamt med din make eller sambo ska båda underteckna ansökan.

 8. 8
  Betala ansökningsavgiften

  Betala in ansökningsavgiften på 900 kronor genom vår betaltjänst.

 9. 9
  Lämna eller skicka ansökan till tingsrätten

  Skicka ansökan till tingsrätten för den ort där barnet eller den person som du vill adoptera var folkbokförd den 1 november förra året.

  Om du inte vet vilken domstol som gäller för den orten kan du söka på postnumret för adressen – det styr vilken tingsrätt som hanterar din ansökan.

Uppdaterad
2020-09-24