Internationell adoption

Internationell adoption innebär att en eller två personer som bor i Sverige adopterar ett barn som bor i ett annat land. I de flesta fall behövs inget tingsrättsbeslut vid internationella adoptioner.

Adoption av barn från andra länder förmedlas oftast av organisationer som är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Vid en internationell adoption krävs ett medgivande från kommunen. Att ta kontakt med familjerätten vid din kommun är första steget för att få adoptera.

Det behövs oftast inget tingsrättsbeslut vid internationella adoptioner. En adoption som beslutas i ett land som är anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. Om det inte har fattats något adoptionsbeslut i barnets ursprungsland krävs ett beslut från tingsrätten, även om barnet kommer från ett land som är anslutet till Haagkonventionen.

Om adoptionen sker i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen och adoptionsbeslutet har samma rättsliga verkan som ett svenskt adoptionsbeslut kan Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, godkänna adoptionen.
Om adoptionen sker i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen och adoptionsbeslutet inte har samma rättsliga verkan som ett svenskt adoptionsbeslut ska adoptionen genomföras vid svensk domstol.

I undantagsfall kan en adoption genomföras utan att gå via någon av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Det kallas enskild adoption och kan till exempel handla om adoption av en släktings barn. Efter medgivande från kommunen kan man ansöka hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, om att få genomföra en enskild adoption. I många fall krävs även ett beslut i tingsrätten.

För att adoptera från ett annat land vänder du dig först till familjerätten i kommunen där du bor. Där gör de en bedömning om du uppfyller kriterierna för att få adoptera.

Uppdaterad
2019-09-16