Specialdomstolar

Det finns två så kallade specialdomstolar i Sverige, Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Specialdomstolarna räknas normalt sett inte till Sveriges Domstolar.

Specialdomstolarnas uppgift är att enbart pröva mål och ärenden inom de rättsligt avgränsade områden de ansvarar för. I dömandet deltar både juridiskt utbildade domare och ledamöter med specialistkompetens inom de områden domstolen prövar.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens uppgift är att pröva tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. I vissa fall är Arbetsdomstolen den första domstolen som prövar tvisten. I andra fall har tvisten överklagats från tingsrätten. Arbetsdomstolens domar kan inte överklagas. 

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolens uppgift är att pröva ansökningar om tillstånd till signalspaning. Det är signalspaningsmyndigheten, Försvarets Radioanstalt, FRA, som ansöker om signalspaning. Försvarsunderrättelsedomstolens beslut kan inte överklagas.

Uppdaterad
2019-09-16