Säkerhetskontroll, information

För att komma in till domstolens allmänna utrymmen måste du passera en säkerhetskontroll. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen går du igenom en larmbåge och din väska genomsöks efter farliga föremål.

Kontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och andra som infinner sig i domstolens lokaler när de utövar allmän tjänst eller offentligt uppdrag och inte heller advokater. Ska du bara besöka tingsrättens reception behöver du inte gå igenom säkerhetskontrollen. Tolkar ska gå igenom säkerhetskontrollen.

Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll får inte tillträda lokalerna.

I praktiskt hänseende gäller följande för att undantas från säkerhetskontrollen:

  • Nämndemän måste styrka sin identitet. Kontroll görs mot nämndemannasystemet.
  • Åklagare måste uppvisa tjänstelegitimation eller på annat sätt styrka sin identitet.
  • Advokater måste styrka sin identitet. Kontroll kan göras mot Advokatsamfundets matrikel.
  • Den som i övrigt inställer sig på grund av allmän tjänst, t.ex. företrädare för Kriminalvården, socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, ska uppvisa tjänstelegitimation eller kallelse vari myndigheten kallats till tingsrätten.
  • Polismän, även uniformerade, måste uppvisa tjänstlegitimation.

Det kan ta viss tid att passera säkerhetskontrollen. Kom därför i god tid!

Beslut om säkerhetskontroll i tingsrättens lokaler finns publicerat på tingsrättens anslagstavla och på denna webbplats.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta tingsrättens säkerhetsansvarige, tel. 016-40 30 300, eskilstuna.tingsratt@dom.se.

Uppdaterad
2019-08-28