Studiebesök

Är ni en grupp som vill besöka tingsrätten, exempelvis en skolklass, vill vi gärna ha kontakt med er innan ert besök. Detta för att vi ska kunna anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av studiebesöket. 

Bra att veta inför studiebesöket:

Det är inte är tillåtet att störa rättegången genom samtal. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar i rättssalen. För att inte rättegången skall störas bör gruppen lämna salen i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut. Förtäring av dryck, godis m.m. under rättegången är inte tillåtet.

Tänk också på att det i vissa fall förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel eller t ex byte av sal på grund av behov av viss teknisk utrustning. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer fungera som planerat även om ni bokat ert besök i god tid.

För mer upplysningar kan du kontakta receptionen, se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

Uppdaterad
2019-03-21