När du fått kallelse till domstol

När du blir kallad till en domstol måste du komma dit. Om du blir plötsligt sjuk eller har andra giltiga skäl måste du meddela domstolen direkt.

Så här går kallelse och delgivning till

Här berättar vi hur du blir kallad till domstolen och på vilket sätt du ska svara på kallelsen.

 1. Du får en kallelse

  Kallelsen skickas som vanlig post eller e-post till dig. Kallelsen kan också lämnas till dig personligen. I kallelsen står adressen till domstolen och vilken dag och tid du ska vara där.

 2. Svara på kallelsen

  Svara på kallelsen genom att antingen

  • fylla i och skicka tillbaka svarsbrevet som följer med kallelsen
  • svara via e-tjänsten som nämns i kallelsen
  • svara via e-post till den e-postadress som finns i kallelsen eller
  • ringa till domstolen på det nummer som står i kallelsen.


  När du svarar får domstolen veta att du har tagit emot kallelsen. Du har blivit delgiven.

 3. Informera domstolen

  Berätta för domstolen

  • om du behöver tolk eller annat stöd
  • har en funktionsnedsättning
  • eller om det är något annat viktigt som domstolen behöver känna till inför att du ska dit.

Du måste komma till domstolen

Om du är kallad till domstol måste du komma dit eller ha giltiga skäl för att inte komma. Skulle du utebli utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen av polis.

Giltiga skäl för att inte komma kan vara

 • buss, tåg eller flyg som inte går som planerat
 • plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.

Arbete och semester är inte giltiga skäl.

Meddela alltid domstolen om du får förhinder

Om du får förhinder och inte kan komma måste du alltid meddela domstolen. Kommer du inte i utsatt tid kan rättegången behöva skjutas upp. Då blir du och andra berörda kallade till ett nytt tillfälle.

Meddelar du inte domstolen att du har förhinder och inte dyker upp kan du behöva betala böter eller bli hämtad av polis. Du kan också behöva betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Uppdaterad
2023-09-25