Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Hur gör jag för att få rättshjälp?

I första hand ska du använda rättskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.

Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller - kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ditt ombud hjälper dig vidare att lösa tvisten, antingen utanför domstol eller i domstol. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen, om ärendet redan finns hos domstol. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar beslut om du har rätt till rättshjälp.

Vad omfattar rättshjälp?

I rättshjälp ingår följande:

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.