Videokonferens

Domstolarna är utrustade med moderna videokonferenssystem. Det är alltid ordföranden i respektive mål som bestämmer om det är lämpligt att någon får delta i förhandlingen via videokonferens (även kallad videolänk).

Rekommendationer för till exempel advokater som vill använda videokonferens

Domstolsverket, som ansvarar för tekniken på domstolen, rekommenderar att externa deltagare använder hårdvarubaserade videokonferenssystem eftersom de är mer driftsäkra än mjukvarubaserade system.

Men även mjukvaru-/molnbaserade videokonferenssystem fungerar. Tänk på att dessa system är känsligare eftersom de är beroende av bland annat datorns, mobilens eller plattans processorkraft.

Kan jag använda Skype/Teams?

Nej. Skype/Teams är inte traditionell videokonferens, utan en videochat. Om man ska ringa från Skype/Teams till ett traditionellt videokonferenssystem kräver det en infrastruktur som översätter signalerna, något Sveriges Domstolar inte har.

Tekniska specifikationer

Oberoende om det är ett hårdvarubaserat eller mjukvarubaserat videokonferenssystem bör det klara av:

  • att bli upp ringd på IP (med protokoll H323 och/eller SIP). Adressen som domstolen ska ringa ut till kan till exempel se ut så här: något@någotannat.se, eller så här 1.2.3.4
  • att kunna ringa Sveriges Domstolars videokonferensbrygga via IP (med protokoll H.323 eller SIP). Adressen till videokonferensbryggan är: nummer@dom.se.
  • krypterad kommunikation (AES-128)

Det är önskvärt, men inget krav, att videokonferenssystemet även klarar av:

  • att ta emot presentation som duovideo (eller via protokoll h.239)

Hårdvarubaserade videokonferenssystem

Några exempel på hårdvarubaserade videokonferenssystem är Cisco, Polycom, LifeSize, Radvision och Yealink.

Mjukvarubaserade videokonferenssystem

Det finns många företag som erbjuder mjukvaru-/molnbaserade videokonferenssystem.

De flesta har kryptering, men det är viktigt att ni försäkrar er om detta innan ni köper en sådan produkt.

Några exempel på mjukvarubaserade videokonferenssystem är Cisco (Webex), STV (Smart meeting), Tele2 (Tele2 Video), Office Management, Offitech (Lifesize), DAVPARTNER (DAVMeeting).

Ovanstående är endast exempel och inte krav på ett specifikt märke.

Frågor om videokonferens?

Kontakta domstolen om du har frågor om att använda videokonferens i ditt mål.

Har du tekniska frågor om videokonferenssystem, kan du vända dig till Teknikenheten på Domstolsverket, tel. 036-15 53 00 (växel) eller via e-post:

Uppdaterad
2022-10-25