Historia

Haparanda tingsrätt

År 1670 utgjorde hela det dåvarande landskapet Västerbotten en enda domsaga med en häradshövdning. Tio år senare delades Västerbottens domsaga upp i två delar; det södra och det norra. I det norra kontraktet låg Torne och Kemi lappmarker. Det norra kontraktet om fattade Piteå, Luleå, Råneå, Neder- och Överkalix, Jukkasjärvi, Karesuando och Neder- och Övertorneå tingslag. 1838 förändrades indelning varvid Neder- och Överkalix, Jukkasjärvi, Karesuando, Neder- och Övertorneå och Pajala bildade en egen domsaga under namnet Norrbottens norra domsaga. Domsagans kansliort placerades från och med 1839 i Haparanda.

1877 skedde en ny förändring då Neder- och Överkalix slogs samman med Råneå och Gällivare tingslag till Kalix domsaga och de tingslag som var ändrade namn till Torneå domsaga. 1904 bildades Gällivare domsaga då de bröts ut från Kalix domsaga och tillsammans med Jukkasjärvi och Karesuando från Torneå domsaga bildade en egen jurisdiktion.

Nedertorneå tingslag höll i tiden före 1716 ting i Torneå i den s.k. Engelbergska gården. 1780 flyttades tingen till gästgiveriet i Haparanda och 1816 köpte dåvarande häradshövdingen Zakarias Dahl hemmanet Lugnet i Mattila och bosatte sig där med sin familj och ett av husen på gården fick tjäna som tingshus under 20 år. 1838 togs ett nytt tingshus i bruk inne i Haparanda och 100 år senare var detta tingshus nedslitet och alldeles för litet varför man i början av 1940-talet inledde en byggnation av det nya tingshuset, det tingshus som Haparanda tingsrätt idag är inhyst i. Byggnaden ritades av arkitekten John Åkerlund. Byggnaden stod klar 1944 och invigdes officiellt 1945 av häradshövdingen Erik Fristedt. Byggnaden var ett av de få tingshus som byggdes under kriget.

I den stora förhandlingssalen i Haparanda finns en vacker väggmålning som funnits med sedan byggnaden uppfördes. Konstnären heter Tage Hedqvist och han var född i Piteå 1909. Han har utsmyckat många offentliga byggnader i Sverige.

Haparanda tingsrätt bildades 1971 då Kalix och Haparanda domsaga slog samman till en enda domstol. Haparanda domsaga omfattar i dag följande kommuner. Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Tingsrätten har idag ett tingsställe i Kalix.

 

_____________________________

Historiken är hämtad från Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007. Domsagohistorik; text av Elsa Trolle Önnerfors.

Uppdaterad
2019-03-21