Arkiv

I Haparanda tingsrätts arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1971 och framåt. Äldre handlingar har överlämnats till Landsarkivet i Härnösand, telefon 010-476 70 00.

Handlingar i arkivet

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. I arkivet förvaras handlingar i alla typer av mål och ärenden som förekommer vid tingsrätten. Vanliga handlingstyper är dagboksblad, stämningsansökningar och avgörandedokument (dom eller beslut).

Hur kan man söka i arkivet?

I tingsrättens verksamhetsstöd kan man återsöka tvistemål och ärenden upp till och med nio år efter tingsrättens avgörande. Brottmål kan återsökas upp till och med fem år efter tingsrättens avgörande. Efter gallringen av verksamhetsstödet är det möjligt att återfinna tvistemål och ärenden genom de pappersregister tingsrätten för över parter. För brottmål får sådana register emellertid inte föras.

Bouppteckningar

Det är Skatteverket som registrerar alla bouppteckningar sedan 2001. Bouppteckningar som registrerades före 2001 finns hos Landsarkivet i Härnösand.

Inskrivningsärenden

Lantmäteriet ansvarar för inskrivningsärenden, till exempel lagfarter. Lantmäteriet ansvarar även för fastighetsregistret. Mer information hittar du hos Lantmäteriet.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket.

Gåva mellan makar

Registrering av gåva mellan makar görs även det hos Skatteverket.

Uppdaterad
2019-09-13