Arbeta internationellt

Tillsammans med andra är Sveriges Domstolar del av ett långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till att bygga upp och utveckla andra länders rättsväsende. Vi deltar också i olika fredsfrämjande insatser. Vill du bidra med din kompetens i det arbetet?

Sveriges Domstolars medarbetare deltar aktivt i internationellt fredsfrämjande arbete och olika former av internationellt utvecklingssamarbete. För närvarande deltar vår personal i insatser i bland annat Albanien, Bosnien och Hercegovina och Armenien.

För att få ett utlandsuppdrag är det viktigt att du har yrkeserfarenhet, men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Framförallt är det ordinarie domare som utför uppdrag i den internationella verksamheten men vi anlitar också personal från andra personalkategorier i arbetet.

Domstolsverket har en så kallad expertbas och de flesta av uppdragen går till medarbetare som ingår i den. Syftet med expertbasen är att med relativt kort varsel kunna tillhandahålla kvalitetssäkrad personal till internationella insatser av olika slag. Det är också vanligt att vi på Sveriges Domstolar tar emot studiebesök från andra länder.

Uppdaterad
2022-09-23