Domstolshandläggare

Som domstolshandläggare gör du det mesta av det praktiska arbetet på domstolen som inte kräver en juristutbildning.

Du handlägger olika typer av mål, bokar möten och förhandlingar med advokater, samt möter och bemöter människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen. Du behöver inte ha någon juridisk universitetsutbildning för att arbeta som domstolshandläggare, även om du använder dig av juridik i vardagen.

"Det är motiverande att gå till jobbet och veta att man gör skillnad"

Jessica Kollar Nejdborn är domstolshandläggare. Hon berättar om att hon kan jobba med ett mål från att det kommer in och hela resan fram tills det avslutas. Se filmen där Jessica berättar om sin vardag på en domstol och vad som gör arbetet så intressant och roligt. 

Domstolshandläggaren förbereder målen som kommer in

Arbetsuppgifterna för en domstolshandläggare är många och skiftande, och du har stort eget ansvar. Tillsammans med andra ser du till att domstolens för- och efterarbete i olika mål och ärenden genomförs på ett opartiskt och effektivt sätt. I arbetet ingår att förbereda mål som kommer in till domstolen fram tills de är klara för avgörande.

"Jag älskar att lära mig nya saker varje dag"

I filmen berättar domstolshandläggaren Faisal Karimi om sitt arbete på en förvaltningsrätt. Han tycker om de omväxlande arbetsuppgifterna. Allt från LVU-mål, till posthantering och kontakt med allmänheten kan tillhöra vardagen på en domstol.

Mycket kontakter med olika personer 

Arbetsuppgifterna innebär också att expediera domar som är klara, bevaka frister och planera förhandlingsdagar. Att föra protokoll kan också förekomma. Du bidrar dessutom till att alla som kommer i kontakt med domstolen får en bra service och ett bra bemötande.

Ibland hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt och vissa sorters mål innebär självständig beredning fram till förhandling. Arbetet innebär mycket kontakt med domstolens medarbetare, allmänheten och rättens parter, det vill säga advokater, åklagare, tolkar och vittnen.

Vill du jobba som domstolshandläggare?

Se vilka lediga jobb du kan söka just nu:

Uppdaterad
2023-03-16