Adjungerat råd

Adjungerat råd är en tidsbegränsad domaranställning för kvalificerade och erfarna jurister med annan bakgrund än den traditionella domarutbildningen. Den ger dig som saknar domstolsbakgrund möjlighet att under ett år prova på domaryrket.

Som adjungerat råd arbetar du sex månader i överrätt (hovrätt eller kammarrätt) och därefter sex månader i underrätt (tingsrätt eller förvaltningsrätt). Anställningsformen adjungerat råd innebär en möjlighet för dig som saknar domstolsbakgrund att prova på domaryrket. Du skaffar dig nya erfarenheter och värdefulla meriter för att söka en ordinarie domaranställning.

Vill du veta mer om anställning som adjungerat råd?

Läs mer om vad en anställning som adjungerat råd innebär:

"Det är en stor bredd i det vi gör"

Från arbete som advokat i bland annat kommersiella tvister kommer Niklas Berntorp som nu är rådman vid Stockholm tingsrätt. Innan Niklas blev utnämnd till rådman arbetade han som adjungerat råd i Svea hovrätt, som är en alternativ väg till domaryrket. I filmen kan ni höra honom berätta om sitt tidigare arbete som adjungerat råd.

Samma krav som på en ordinarie domare

För att få anställning som adjungerat råd behöver du vara svensk medborgare och uppfylla i princip samma krav som ställs på en ordinarie domare. Det omfattar juridisk skicklighet, god analysförmåga, gott omdöme med mera. Du behöver också ha mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

"Det är en oerhörd förmån att få prova på detta"

Se filmen med Sofia Landelius, adjungerat råd i kammarrätt, som närmast kommer från regeringskansliet. Hon sökte rollen som adjungerat råd för att få möjlighet att bredda sig och se om domaryrket var något som passade henne.

Vill du jobba som adjungerat råd?

Se vilka lediga jobb du kan söka just nu:

Uppdaterad
2023-10-31