Assessor

Som hovrätts- eller kammarrättsassessor kan du söka jobb som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt eller kammarrätt. Du kan också söka jobb som till exempel justitiesekreterare i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Assessorskompetens efterfrågas ofta även ofta vid högre juristbefattningar inom både offentlig och privat sektor.

"Man behöver vara noggrann och eftertänksam när man ska komma fram till ett beslut."

I filmen berättar assessorn Sally Al-Najar om domaryrket. Hon säger bland annat att rättssäkerhet är skört. Det är något hon som domare måste jobba med för att skydda och förstärka. 

Många jobbmöjligheter efter din domarutbildning

Som hovrätts- eller kammarrättsassessor arbetar du vanligtvis utanför domstolen för att meritera dig ytterligare. Det kan handla om utredningsuppdrag inom en statlig myndighet, om uppdrag som rättssakkunnig i regeringskansliet eller internationella uppdrag inom näringslivet eller EU.

"Det är viktigt att man är lyhörd och förstår att bakom handlingarna finns en person"

I filmen berättar Sofia Donner om att arbeta som domare. Hon säger att det är viktigt att stå upp för rättssäkerheten och jobba för att alla behandlas lika. 

Vill du veta mer om domaryrket?

Läs mer om vägen till att bli domare:

Uppdaterad
2023-03-16