Fiskal och tillförordnad assessor

Som fiskal arbetar du som domare under utbildning. Du varvar tjänstgöringen vid domstol med kurser inom bland annat processrätt, bemötande, handledarskap och domskrivning. När du har avslutat din domarutbildning blir du assessor.

"En möjlighet att pröva på domaryrket och få arbeta med erfarna kollegor under tiden"

Att vara fiskal är väldigt varierande, med många olika arbetsuppgifter. Se filmen där Evelina Edberg berättar om sitt utvecklande arbete, där det alltid kan dyka upp en fråga hon inte stött på tidigare.

Tjänstgöring både i överrätt och underrätt

Som fiskal tjänstgör du vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Ett år vid hovrätt eller kammarrätt följs av två år vid tingsrätt eller förvaltningsrätt och avslutas med ett års adjunktion med titeln tillförordnad assessor vid hovrätt eller kammarrätt.

"Att få fatta beslut och landa i slutsatser har varit väldigt utvecklande"

Axel Söderlundh arbetar som fiskal. I filmen berättar han om sin väg till yrket och hur det är att arbeta på en domstol.

Arbetsuppgifter för en fiskal

Att vara fiskal i överrätt innebär att du gör rättsutredningar och tar fram förslag till domar och beslut. Fiskaler kan också föra protokoll vid förhandlingar och föredrar innehållet i sina förslag till domar och beslut för de ledamöter i rätten som ska fatta beslut eller döma.

Under tiden på underrätt arbetar du självständigt som domare och håller förhandlingar samt avgör mål och ärenden självständigt eller tillsammans med nämndemän. Du kan också ha handledaransvar för notarier, som också är under utbildning. Under det fjärde året deltar du som fiskal som tillförordnad assessor i det kollegiala dömandet som en av flera ledamöter i hovrättens eller kammarrättens avgöranden.

Vill du veta mer om domaryrket?

Läs mer om vägen till att bli domare:

Uppdaterad
2023-03-16