Föredragande jurist

Du som har en juridisk examen kan jobba som föredragande jurist i förvaltningsdomstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.

I förvaltningsdomstolen kallas den person som tar fram beslutsunderlag och gör förarbetet till domarna för föredragande jurist. Arbetsuppgifterna är liknande de som beredningsjuristen gör i allmän domstol.

"Som föredragande jurist är det viktigt att vara påläst i det enskilda fallet"

Alla ska behandlas lika, oavsett var man kommer från och vem man är. Hör Magnus Strömqvist berätta om sitt arbete som föredragande jurist. 

Det viktiga förarbetet leder fram till domen

Det är hos dig målet som kommit till förvaltningsdomstolen börjar ta form. Du gör det viktiga förarbetet som leder fram till att domarna senare kan fatta väl avvägda beslut.

Du har ett ansvarsfullt arbete med stor variation. Förutom att skriva förslag till domar och beslut, göra rättsutredningar och sitta med under förhandlingar och skriva protokoll har du mycket kontakt med olika parter som kommer till domstolen.

"Vad som motiverar mig är att det ska bli rätt"

Arbetet med domskrivning och den materiella bedömningen är det som Jacob Nilsson brinner mest för. Se filmen där han berättar om hur det är att arbeta som föredragande jurist. 

Du får specialistkunskaper inom olika områden

Som föredragande jurist utvecklas du med dina arbetsuppgifter och får efterhand specialkunskaper inom olika områden. Jobbar du som föredragande jurist i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen kan du räkna med ännu mer kvalificerade uppgifter.

Vill du jobba som föredragande jurist?

Se vilka lediga jobb som du kan söka just nu:

Vill du veta mer om domaryrket?

Läs mer om vägen till att bli domare:

Uppdaterad
2023-03-16