Notarie

En notarieanställning är inget vanligt jobb. Det praktiska arbetet under handledning varvas med både obligatoriska och frivilliga utbildningar.

Du kan tjänstgöra vid tingsrätt och förvaltningsrätt. Några notarieanställningar inleds med en period vid annan statlig myndighet.

Arbetet vid domstol är ansvarsfullt och påverkar enskilda människor och samhället i stort. Förutom en bred erfarenhet av verksamheten där du arbetar, får du en bra förståelse för hela rättskedjan.

"Jag var nyfiken på att testa vad domstolsvärlden hade att erbjuda"

Att vara notarie är väldigt varierat. Du är både med på förhandling och jobbar på kontoret, och hela tiden får du lära dig mer av erfarna domare. Se filmen där Hanna Storsved berättar om hur det är att vara notarie på en tingsrätt. 

Intressanta och utmanande arbetsuppgifter

Oavsett om du arbetar som notarie vid tingsrätt eller förvaltningsrätt kommer du att ha många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också möjlighet att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

"Målen där det blir förvaltningsrättsliga knäckfrågor är mest intressanta"

Det är väldigt stor variation på målen i förvaltningsrätten. Och man har kul på jobbet, tillsammans med fantastiska kollegor. Om det och mycket mer berättar Henrik Ringius i filmen. 

Praktiskt arbete och utbildning varvas

Det praktiska arbetet varvas med både obligatoriska och frivilliga utbildningar. Du förväntas arbeta självständigt, men har hela tiden en handledare som stöttar och utvärderar din utveckling.

Vill du bli notarie?

Allt du behöver veta om notarieanställning hittar du här:

Uppdaterad
2023-03-16