Rådman

Att vara rådman innebär att du jobbar som ordinarie domare i tingsrätt eller förvaltningsrätt.

I arbetet som rådman möter du människor som befinner sig i vitt skilda situationer i livet. Du möter familjer i samband med en skilsmässa, dömer i brottmål eller beslutar i en tvist mellan en privatperson och en myndighet.

"Det jag ser fram emot mest när en ny vecka börjar är att sitta i förhandling"

Robert Eneljung är rådman i en tingsrätt. I filmen berättar han ett omväxlande och spännande arbete, där han hela tiden lär sig nya saker. 

Särskilt anställningsskydd som domare

En anställning som domare i Sveriges Domstolar är skyddad på ett speciellt sätt. Anledningen är att ingen politisk påtryckning ska kunna användas mot en domare i svensk domstol. Som rådman kan du därför inte bli uppsagd från din anställning i mer än mycket speciella fall. Du kan däremot ha möjlighet att vara tjänstledig för andra uppdrag under din anställningstid i domstolen.

Olika vägar till att bli domare

För att bli rådman är det vanligast att följa den så kallade domarbanan som innebär utbildning och arbete i domstol. Men om du till exempel är advokat eller åklagare kan du också meritera dig och få en anställning som rådman. I överrätt (hovrätt och kammarrätt) kallas rådmän för hovrättsråd eller kammarrättsråd.

"Det är viktigt att vara intresserad av människor. De som finns bakom våra juridiska frågor"

I filmen berättar Kajsa Hällje att hon uppskattar blandningen av uppgifter. Ena dagen kan det vara jättesvåra juridiska problem, och andra dagen lite mer enkla uppgifter.

Vill du veta mer om domaryrket?

Läs mer om vägen till att bli domare:

Uppdaterad
2023-03-16