Möt tekniska rådet Annika Billstein Andersson

Annika Billstein Andersson bytte tillvaron som ingenjör på Vattenfall mot en helt ny roll som domare och tekniskt råd på mark- och miljödomstolen i Nacka. Det är ett val som hon aldrig ångrat.

Textversion av filmen

I filmen berättar Annika Billstein Andersson om hur det är att arbeta som tekniskt råd inom Sveriges Domstolar. Hon sitter vid sitt skrivbord.

Tekniskt råd.

Annika: Det som jag tycker är så roligt det är just den här mixen av juridik, naturvetenskap och teknik i våra mål.

Annika: Jag har en bakgrund från forskarvärlden och jag har jobbat ett antal år inom industrin och även inom myndighetssidan. Jag tycker att jag får användning av alla de kunskaper som jag har samlat på mig där samt även utbildningarna som jag har i botten.

Annika: Att få nyttja allt tycker jag är väldigt kul.

Vad innebär "Nationella planen för omprövning av vattenkraft"?

Annika: Alla mark- och miljödomstolar i Sverige ska under en 20-års period förse de här anläggningarna med moderna miljövillkor.

I bild syns ett vattenfall.

Annika: Det är jättespännande att få jobba med det här de nästkommande åren. Det ser jag väldigt mycket fram emot.

Filmen avslutas med Sveriges Domstolars logotyp.

Uppdaterad
2023-03-01