Tekniska råd förarbetar och dömer

Du som har lång naturvetenskaplig erfarenhet och omfattande teknisk kunskap kan arbeta som tekniskt råd i mark- och miljödomstol eller Mark- och miljööverdomstolen. Med din specialistkunskap förbereder du målen och dömer tillsammans med juristdomare.

Tekniska råd är ordinarie domare som deltar i beredningen och avgörandet av mål och ärenden som gäller mark och miljö. De har ofta en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning, som till exempel civilingenjör, naturvetare, miljöchef, vattenspecialist och samhällsbyggare, kombinerat med lång yrkeserfarenhet. Deras bakgrund skiljer sig åt eftersom de deltar i mål av olika slag - till exempel mål enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller fastighetsbildningslagen.

Tekniska råd deltar självständigt i dömandet och tillför specialistkunskap till det kollegiala beslutsfattandet. Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen – juristdomare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare – och är stimulerande, utvecklande och självständigt.

Tekniska råd arbetar med bland annat granskning och bedömning av ansökningar och utredningar. De ska kunna sätta sig in i olika tekniska problem och bedöma effekter för miljön.

Arbetet kräver analytisk förmåga, ett gott omdöme och förmåga att omsätta kunskaper i rättsliga ställningstaganden. Det krävs också mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt och för rättstillämpningen relevant sätt. Intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktigt, liksom förståelse för domstolens roll i samhället.

Uppdaterad
2023-03-01