Möt juristdomaren Malin Wik

Att få möjlighet att kombinera juridik med frågor inom miljö och samhällsutveckling – dessutom i ett sammanhang med kloka kollegor. Malin Wik, juristdomare vid mark- och miljödomstolen i Nacka, ser många fördelar med sitt jobb.

Malin Wik sitter i en rättssal och arbetar. Foto.

Malin Wik har varit domare sedan 2012. Längs vägen har hon samlat på sig erfarenheter från både förvaltningsdomstol och Mark- och miljööverdomstolen. Efter några år på departement lockades hon tillbaka till domarbanan.

Dynamiskt rättsområde

– För mig innebär arbetet som domare på mark- och miljödomstol att jag får arbeta både med juridik och aktuella frågor inom miljö och samhällsutveckling.

De breda frågorna ger många tillfällen till att förkovra sig.

– Som domare på mark- och miljödomstolen arbetar man med flera rättsområden: miljölagstiftning, plan- och bygglagstiftning och fastighetsbildningslagstiftning. Vårt arbete påverkas av det som sker i Sverige men också av praxis från EU-domstolen. Det är roligt att arbeta inom ett så dynamiskt rättsområde, säger hon och fortsätter:

– Vi arbetar med frågor som rör samhällsutvecklingen – utbyggnad av vindkraft, omprövning av vattenkraften och planläggning av nya bostadsområden. Det är ett kvalificerat juridiskt arbete där jag får möjlighet att arbeta nära kunniga kollegor.

Värdesätter olika kompetenser

Vikten av samarbete är något som Malin Wik gärna vill poängtera:

– Som domare måste du trivas med att fatta beslut. Utmärkande för arbetet på en mark- och miljödomstol är också det nära samarbetet med de tekniska råden. Jag uppskattar mötet mellan mig som juristdomare och den särskilda kompetens som de tekniska råden har inom olika områden. Jag får ofta höra att det är en bra stämning på mark- och miljödomstolen. Det tror jag beror på att vi som arbetar här har olika bakgrund och erfarenheter.

Uppdaterad
2023-03-01