Möt tekniska rådet Joen Morales

Det är inte bara datorn som är ett viktigt arbetsredskap för Joen Morales. På kontoret står gummistövlarna redo. Även flytvästen som hänger på en galge bredvid vittnar om en varierad vardag på jobbet.

Joen Morales. Foto.

Det är nu många år sedan som Joen Morales, med en bakgrund som biolog, tog steget över till mark- och vattendomstolen i Vänersborg. Sedan 2002 är han tekniskt råd med inriktning mot miljöbalksmål. Tidigare hade han arbetat med miljöskydd och miljöövervakning inom kommun, länsstyrelse och på regeringsnivå.

– Här får jag får använda min expertis och erfarenhet. Jag gör miljövetenskapliga bedömningar inom det spelutrymme som ges av lagstiftningen, säger han.

Medverkar i samhällsutvecklingen

Som tekniskt råd har han en dömande funktion tillsammans med juristdomaren.

– Med min myndighetsbakgrund var jag redan van vid att fatta beslut som påverkar och styr utvecklingen. Nu får jag själv stå för de beslut jag fattar. Det är stor skillnad mot när man arbetar inom en myndighet.

Att vara med och medverka i samhällsutvecklingen är en central del av yrket. Ivrigt ger Joen Morales ett konkret exempel på när han och en juristdomare tillsammans insåg hur synen på hotade djurarter skiljde sig mellan EU-lagstiftningen, det svenska regelverket och från den praxis som ofta tillämpades.

– Vi skrev till EU-domstolen och hoppas nu på att bidra till en ny rättspraxis. Det var riktigt spännande att få reda ut vad som egentligen gäller.

Varierande dagar

Yrket kräver att man är analytisk, pedagogisk, nyfiken och tycker om samarbetsprocessen. Och så är det ju det där med variationen. Förhandlingar i rättssal varvas med besök på plats, ofta i gummistövlar eller hjälm.

– Jag är ute minst en dag i veckan. Det kan handla om allt från att titta på en brygga eller besöka ett oljeraffinaderi. I det här yrket finns det gott om tillfällen att lära sig mer om mycket. Det är nya utmaningar varje dag!

 

Uppdaterad
2023-03-01