Möt tekniska rådet Malin Årebäck

Hon sökte arbetet som tekniskt råd för att det lät spännande. Väl på plats insåg Malin Årebäck att det var ännu mer givande än vad hon ens hade kunnat föreställa sig.
– Det är ett mångfasetterat jobb som inte så lätt att beskriva. Det måste upplevas!

Textversion av filmen

I filmen berättar Malin Årebäck om hur det är att arbeta som tekniskt råd inom Sveriges Domstolar. Hon är tekniskt råd med miljöinriktning och arbetar på Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Tillsammans med sina kollegor utreder de ett ärende på en tomt nära ett vattendrag. Det är en solig sommardag.

Tekniskt råd.

Malin: Det är ett arbete som är jättevarierande och där ärendena har en väldigt stor komplexitet. Både juridiskt och naturvetenskapligt. Jag som naturvetare känner att jag får användning av alla mina kunskaper från utbildningen inklusive de erfarenheter jag har skaffat mig genom mina olika arbetsplatser tidigare.

Malin: Vilket gör att det känns väldigt spännande.

Vad innebär "Nationell plan för omprövning av vattenkraft"?

Malin: Den nationella planen kommer innebära att vi får väldigt många fler mål. Och inte bara det. Det kommer också vara många mål som är kopplade till ett och samma vattendrag. Vilket gör att vi kommer behöva samordna oss mer kring målhantering.

Malin: Det innebär en stor utmaning men också möjligheter till att arbeta på nya sätt.

Filmen avslutas med Sveriges Domstolars logotyp.

Uppdaterad
2023-03-01