Så jobbar vi med rekrytering

När vi rekryterar är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats. Det är också viktigt att alla som söker jobb hos oss får en korrekt bedömning och att vårt urval bygger på de sökandes kompetenser och meriter.

Din kompetens styr vår rekrytering

Sveriges Domstolar använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det betyder att vi utgår från de kompetenser som behövs för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på bästa sätt och för att du ska trivas hos oss i din framtida roll. Det innebär också att den mest kompetenta personen får jobbet – oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller religion.

De kompetenser vi söker ligger till grund för annonsering, urval, intervjuer, tester, arbetsprover, referenstagning och anställningsbeslut.

En viktig del i kompetensbaserad rekrytering är den strukturerade intervjun. Den bygger på frågor där du som sökande får beskriva en situation som du varit med om och berätta om vad som hände. Du kan förbereda dig genom att se vad vi efterfrågar i annonsen.

Lagen om offentlig anställning:
Din förtjänst och skicklighet avgör

Som anställd i staten omfattas du av LOA, Lagen om offentlig anställning. Det innebär att våra anställningsbeslut måste bygga på sakliga grunder. Förtjänst och skicklighet är begrepp som vi inom Sveriges Domstolar använder vid rekrytering. Men vad innebär orden?

Förtjänst är den tid som du eventuellt har varit anställd inom staten tidigare. Om två sökande är lika lämpliga är det den som har längst arbetserfarenhet i staten som vi erbjuder jobbet.

Skicklighet är detsamma som hur lämplig du är för den aktuella anställningen. Till lämpligheten räknar vi bland annat teoretisk och praktisk utbildning och personliga egenskaper som till exempel prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Vi tar också hänsyn till relevanta kunskaper och erfarenheter som du har skaffat dig genom andra anställningar eller egen verksamhet. Ytterst är det skickligheten som är avgörande när vi anställer.

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen som du är intresserad av att söka.

Så överklagar du ett anställningsbeslut

Du kan i vissa fall överklaga ett anställningsbeslut inom Sveriges Domstolar om du inte är nöjd. Om du vill överklaga ett anställningsbeslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från att beslutet fattades. Du skickar överklagandet till den domstol eller myndighet som fattade beslutet.

I överklagandet skriver du vilket anställningsbeslut du överklagar (anställningens namn och diarienummer), varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.

Om ditt överklagande kommit in i tid skickar vi det vidare till Statens överklagandenämnd, som avgör om beslutet ska ändras. Både vi som fattat beslutet och den eller de vars anställningar berörs får möjlighet att svara på överklagandet innan Statens överklagandenämnd fattar sitt beslut.

Du kan inte överklaga ett beslut från överklagandenämnden.

Uppdaterad
2021-12-21