Möt Arianit - notarie vid Jönköpings tingsrätt

Man kan säga att Arianit Shabanaj påbörjade sin juridiska bana redan under gymnasiet när han läste en kurs i privatjuridik i hemstaden Västervik. Efter det var det ett naturligt steg att låta flyttlådorna fraktas till Uppsala för juridikstudier.

Arianit utanför Jönköpings tingsrätt.

- Intresset för juridik har alltid funnits hos mig men det var extrakursen på gymnasiet och särskilt en gästföreläsande advokat som tände gnistan hos mig. Efter juridikstudierna i Uppsala arbetade jag på byrå i Stockholm och efter en period började jag på allvar fundera på notarietjänst.

För Arianit var det ett trevande kring den framtida banan. Men tanken på att bredda sin kompetens via notarietjänstgöringen var ett frö som efter ett tag hade slagit rot.

- Min plan var att lära mig så mycket som möjligt. Precis som många andra var det lite oklart efter min utbildning vad jag egentligen ville göra. Jag hade hört väldigt gott om notarietjänstgöring och jag såg det som en möjlighet att bredda min kompetens och få en språngbräda i mitt yrkesliv. Efter ett halvår på byrån bestämde jag mig för att söka och nu befinner jag mig i slutskedet av min notarietjänstgöring.

Varierande, utvecklande och tålamodskrävande

Att arbeta som notarie skiljer sig mycket från andra tjänster. På schemat ryms alltifrån tvistemål till brottmål och en arbetsdag i tingsrätten är inte den andra lik.

- Du har sällan i förväg full koll på ett rättsligt område, utan det gäller att sätta sig in i de rättsliga frågorna från grunden vilket kan uppfattas som en skillnad och utmaning i jämförelse andra tjänster. I viss mån måste du vara mer flexibel och bredare än vad som förväntas på andra arbetsplatser. Men om du har ett stort intresse för juridik finns möjligheten att lägga ner den tid som krävs för att utreda knepiga frågor på djupet, och eftersom notarietjänsten är en utbildningstjänst uppmuntras detta på tingsrätten. Jag upplever även att min arbetsbelastning har varit relativt bra fördelad.

Tålamod, ödmjukhet och att inte ta sig själv på för stort allvar. Det är de egenskaper Arianit framhäver som viktigast för att klara av tjänsten som notarie.

- Jag skulle nog säga att tålamod är den viktigaste egenskapen. Det går heller inte att börja en tjänst med utgångspunkten att du har koll på allting. Det finns alltid en inlärningskurva och man får acceptera att saker får ta den tid det tar. Det är även viktigt att vara ödmjuk inför uppgiften inom många delar av arbetet som notarie samt att inte ta sig själv på för stort allvar.

- Jag vill även betona en vanlig missuppfattning, som bland annat jag själv hade som juriststudent, om behörighetstrappan som notarie. Att behörighetstrappan skulle vara stelbent och hindra en notaries individuella utveckling på tingsrätten är långt ifrån sanningen. Är man nyfiken på att lära sig mycket finns det inget hinder för personlig utveckling.

Positivt bemötande

Notarietjänstgöring innebär samarbete med jurister, domare och andra yrkesverksamma inom rättssystemet. För Arianit har det varit ett väldigt positivt bemötande.

- Jag har bara blivit bra bemött och har inte upplevt att det finns någon prestige bland någon yrkesgrupp. Vi har ett bra samarbete och det är lätt att prata med alla. Jag upplever heller ingen tydlig hierarki som jag förväntade mig inledningsvis och det är en stark kollegial stämning på tingsrätten.

Hovrätten nästa

I oktober lämnar Arianit sin notarietjänst för en tjänst som hovrättsfiskal vid Göta hovrätt. Han har lärt sig mycket av sin tid på tingsrätten och uppfyllt det han hade som mål.

- Genom notarietjänstgöringen har jag fått de kunskaper och yrkesmässiga självförtroende som behövs för mitt framtida yrkesliv. Jag har lärt mig att uppgifter, som i första anblick, kan upplevas som omöjliga - även de kan avklaras. För min del har tiden på tingsrätten öppnat en ny rolig yrkesbana som tidigare har varit främmande och jag rekommenderar alla att söka notarietjänst.

Vill du veta mer?

Här finns mer information om notarietjänstgöring, hur du ansöker och lediga anställningar:

Uppdaterad
2023-08-23