Ansök om att framtidsfullmakt ska börja gälla

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Gör så här:

  • Skriv vad ansökan gäller, alltså att fullmakten ska börja gälla. Observera att det är fullmaktshavaren som kan ansöka, inte den som givit fullmakt. 
  • Ange kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo och närmaste släktingar.
  • Bifoga framtidsfullmakten i original eller en bestyrkt kopia.
  • Bifoga också eventuellt läkarintyg som visar att fullmakten bör träda i kraft.
  • Skicka eller lämna in ansökningshandlingarna till tingsrätten för den kommun där fullmaktsgivaren är folkbokförd. Om fullmaktsgivaren bor i Sverige men inte är folkbokförd ska handlingarna lämnas till tingsrätten för den kommun där hen vistas. Om fullmaktsgivaren är svensk medborgare men är folkbokförd utomlands ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Uppdaterad
2022-01-21