Ansök om förvaltare

Du som har fyllt 16 år kan själv ansöka om förvaltare. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare.

Kommunens överförmyndare kan ansöka om förvaltare och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren.

Det går också att göra en ansökan direkt till tingsrätten. Ansökan ska göras till den tingsrätt där personen som behöver förvaltare bor enligt folkbokföringen.

Det kostar inget att ansöka om förvaltare.

 1. 1

  Beställ personbevis

  För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga personbevis för dig. Personbeviset beställer du via Skatteverket.

 2. 2

  Skriv ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om förvaltare. Dessa personuppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 3. 3

  Uppgifter som ansökan måste innehålla

  Det är viktigt att du skriver vilka delar du vill att förvaltaren ska få i uppdrag att sköta. Det kan till exempel vara någon eller alla av dessa tre:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

  Du måste också förklara varför du behöver en förvaltare.

 4. 4

  Förslag på förvaltare

  Du kan själv föreslå vem du vill ska bli din förvaltare.

  Skriv personens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Om du inte har något förslag kommer tingsrätten att be kommunens överförmyndare föreslå någon.

  Samtycke från förvaltaren

  Om du föreslår en förvaltare ska den personen skriva att den vill ha uppdraget. Det kallas även för åtagande eftersom personen åtar sig att bli förvaltare.

  Samtycke från dig

  Om du föreslår en förvaltare ska du också skriva att du vill ha den person som föreslås att bli din förvaltare.

 5. 5

  Yttrande från överförmyndaren

  Överförmyndaren måste granska den person som föreslås bli förvaltare för att domstolen sedan ska kunna bedöma om personen är lämplig. Det görs exempelvis genom att visa utdrag från Kronofogden och brottsregistret.

  Överförmyndaren ska också ges möjlighet att yttra sig om finns rätt förutsättningar för att du ska ha en förvaltare.

 6. 6

  Bifoga eventuellt läkarintyg

  Vanligtvis ska en läkare intyga att du behöver förvaltare. Bifoga intyget när du skickar ansökan till tingsrätten.

  Om du har någon annan form av utredning som visar att du behöver förvaltare bör du bifoga det.

 7. 7

  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökningshandlingarna till tingsrätten för den kommun där den du är folkbokförd.

  Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

Anhörig och god man kan också ansöka

En nära anhörig kan göra ansökan åt den som behöver hjälp. Det kan till exempel vara en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn. Om den som behöver förvaltare har en god man kan också den gode mannen göra en ansökan. 

Kommunens överförmyndare kan också ansöka om förvaltare, och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren.

Om personen som behöver förvaltare inte vill ha det eller inte förstår vad det innebär att ha förvaltare, kan domstolen även behöva ett yttrande från nära anhöriga. I yttrandet ska det stå om de anser att personen behöver en förvaltare. Därför kan det vara bra att bifoga dessa yttranden med ansökan.

Anmäla behov till överförmyndaren

Den som inte är nära anhörig har inte rätt att själv ansöka men kan då i stället anmäla till kommunens överförmyndare att det finns ett behov av förvaltare.

Uppdaterad
2023-05-23