En 22-årig man döms för mord i Tollarp till fängelse i 14 år

Mål: B 2795-19
Åklagaren har gjort gällande att mannen den 22 november 2019 vid Vramsån i Tollarp uppsåtligen berövade en kvinna livet. Mannen har förnekat gärningen. Det står klart att kvinnan blev dödad. Hon hade ett stort antal skador som orsakats av kniv eller knivliknande föremål och avled till följd av dessa. Vissa fynd, t.ex. en gympapåse och en jacka med kniv i, vid den sannolika brottsplatsen talar för mannens skuld. Gympapåsen och förmodligen även jackan var hans. Mannen befann sig kort tid efter det att kvinnan hade blivit dödad nära den sannolika brottsplatsen och en peruk som hon hade på sig kort tid innan hon blev dödad påträffades hemma hos honom. Med hänsyn till bl.a. detta har tingsrätten kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen uppsåtligen berövade kvinnan livet. För att en sådan gärning ska bedömas som dråp krävs det klart förmildrande omständigheter, vilket inte föreligger i detta fall. Tingsrätten har därför dömt mannen för mord.

- Tingsrätten har noggrant värderat den omfattande bevisningen och kommit fram till att åtalet är styrkt, säger rådmannen Petter Anefur.

Mannen var inte allvarligt psykiskt störd vid gärningen och är det inte nu heller och kan därmed dömas till fängelse. Tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i 14 år. Eftersom mannen var under 21 år vid gärningen får tingsrätten inte döma ut ett svårare straff än fängelse i 14 år.

Mannen ska betala skadestånd till anhöriga till kvinnan.

 

Beställningar av handlingar i målet skickas till bestallningartkr@dom.se . Ange B 2795-19 i ämnesraden och vilka handlingar som önskas.

Frågor kan ställas till rådmannen Petter Anefur.