Mediegruppen

Om du har mer allmänna frågor som rör juridik och domstolsfrågor kan du kontakta Sveriges Domstolars mediegrupp. Mediegruppen består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media.

Domarna i mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av domare. De kommer att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Domare i tingsrätter

Adelswärd Thed - Chefsrådman, Lunds tingsrätt

Telefon: 070-765 79 72

Alm Patrik - Chefsrådman, Solna tingsrätt

Telefon: 070-186 63 50

Bohlin Fredrik - Rådman, Ystads tingsrätt

Telefon: 070-380 15 60

Eneljung Robert - Rådman, Göteborgs tingsrätt

Telefon: 031-701 11 41, 076-697 00 96

Heister Jacob - Rådman, Malmö tingsrätt

Telefon: 040-35 30 30

Johansson Pia - Lagman, Halmstads tingsrätt

Telefon: 070-857 75 69

Pålbrant Nils - Rådman, Uppsala tingsrätt

Telefon: 070-629 09 31

Påle-Bartes Karin - Rådman, Södertörns tingsrätt

Telefon: 08-561 662 73

Roos Olof - Sft chefsrådman, Nacka tingsrätt

Telefon: 08-561 656 82

Sjösten Mats - Lagman, Varbergs tingsrätt

Telefon: 070-550 79 46

Strinäs Lennart - Chefsrådman, Malmö tingsrätt

Telefon: 070-767 74 02, 040-35 33 11

Westerlund Carin - Rådman, Domstolsverket

Telefon: 070-606 72 09

Weyler Martin - Rådman, Solna tingsrätt

Telefon: 08-561 658 22, 070-839 73 40

Winter Karin - Rådman, Falu tingsrätt

Telefon: 023-482 92

Domare i hovrätter

Andersson Martin - Hovrättsråd, Göta hovrätt

Telefon: 036-15 65 52

Hagsgård Anders - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

Telefon: 031-701 22 62, 070-573 22 60

Hölcke Maria - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 070-528 15 29

Högström Mirja - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 671 18

Mobil: 0790-98 46 67

Koch Erland - Hovrättsråd, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 669 71

Olsson Per - Hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Telefon: 040-35 58 42

Palmkvist Ragnar - Hovrättslagman, Svea hovrätt

Telefon: 070-203 29 96

Regnér Emma - Administrativ direktör, Hovrätten över Skåne Blekinge

Telefon: 070-946 35 50

Swahn Mikael - Hovrättsråd och vice ordförande, Svea hovrätt

Telefon: 070-962 88 60

Söderström Göran - Hovrättsråd, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 675 07

Domare i Högsta domstolen

Reimer Stefan - Justitieråd, Högsta domstolen

Telefon: 076-761 16 72

Domare i förvaltningsrätter

Biörklund Uggla Charlotte - Rådman, Förvaltningsrätten i Malmö

Telefon 070-814 27 89

Ståhl Åsa, lagman Förvaltningsrätten i Karlstad

054-14 85 01

Åberg Håkan - Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Telefon: 070-101 46 44

Domare i kammarrätter

Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, Kammarrätten i Stockholm

08-561 693 38

Domare i mark- och miljödomstolar

 

Gerrevall Marie - Stf chefsrådman, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Telefon: 070-687 69 93

Karlström Inge - Rådman, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Telefon: 070-185 53 80

Domare i hyres- och arrendenämnder

Lycke Vanja, Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Telefon: 08-561 66 557

Domare i Patent- och marknadsdomstol

Rosenmüller Carl, Stf chefsrådman, Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Telefon: 08-561 651 88

Uppdaterad
2024-02-16