Säkerhetskontroll

Vid Kristianstads tingsrätt genomförs säkerhetskontroll under den tid tingsrätten är öppen för allmänheten och gäller tingsrättens entré samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Domstolens anställda och nämndemän
  • Åklagare
  • Polis
  • Advokater
  • Medarbetare från Kustbevakningen (i tjänst)
  • Medarbetare från Tullverket (i tjänst)
  • Ordningsvakter (i tjänst)

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet.

 

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Uppdaterad
2021-03-23