Studiebesök

Tingsrätten välkomnar studiebesök

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Besök av skolklasser och andra större grupper bör dock avtalas i förväg. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk för att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt att se till att förhandlingen hålls i en sessionssal med tillräckligt antal åhörarplatser. Tingsrätten kan aldrig garantera att en förhandling inte ställs in med kort varsel.

För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar gruppen om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen. För att inte förhandlingen ska störas bör in- och utpassering ske i anslutning till pauser i förhandlingen eller i samband med förhandlingens slut.

Mobiltelefoner ska vara ställda på ljudlöst.

Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Vid frågor och förbokningar av studiebesök vänligen kontakta:

Ordningsvakterna, 044-18 36 94

Uppdaterad
2022-10-28