Tillgänglighetsredogörelse för domstol.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Vissa filmer saknar textuell sammanfattning.
 • En del filmer som tagits fram har inte ett syntolkat alternativ.
 • Vissa sidor på andra språk har inte korrekt språkuppsättning i kod.
 • När det finns innehåll på flera språk på samma sida är det inte uppmärkt med korrekt språk, allt är markerat som på svenska.
 • För funktionen "Visa mer" på olika listor blir nästa tabbstopp filtervyn istället för nästa objekt i listan.
 • I mobilvyn går tabbordningen igenom alla menyval, även om de inte är utfällda.
 • Sökresultat som visas upp på olika sätt på webbplatsen har för mycket information i länktexten och läser upp stora mängder text för skärmläsare.
 • Video har fel färg vid fokusmarkering (ljusblå istället för en mörkare blå/svart).
 • Formulärfält på söksidan saknar etiketter.
 • Formulär saknar role=alert för att visa felmeddelanden, dock visas de fortfarande som vanligt men skärmläsare blir inte alltid notifierade korrekt.
 • Formuläret "Skicka handlingar utan signering" saknar funktionalitet för att kontrollera informationen innan det skickas in.
 • Vissa formulär saknar auto-complete på relevanta fält.
 • Obligatoriska fält i formulär är markerade med aria-required="true" men det är inte en giltig egenskap.
 • Klick på ledtexter i formulär ska aktivera fältet, det gör det inte just nu.
 • Sök och formulär saknar attribut för role på vissa egenskaper.
 • Alla rubriker får ett automatiskt ID som går att använda för bokmärken, på vissa sidor blir dessa inte unika.
 • Rubriknivåer är i fel ordning på några sidor.
 • Några sidor har tomma rubriker och andra textfält.

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges Domstolar åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument (främst domar och andra avgöranden) som kan vara otillgängliga. Många av dessa dokument skapades för många år sedan, och har inte gått igenom tillgänglighetskontroll. Vi arbetar successivt med att förbättra tillgängligheten även för denna typ av dokument.

Så har vi testat webbplatsen

Sveriges Domstolars gemensamma information och tekniska plattform granskas av Domstolsverket. Enskilda domstolar ansvarar för redaktionellt innehåll som riktar sig till en lokal målgrupp för domstolen.

Tillgängligheten på webbplatsen granskas med hjälp av verktyget Siteimprove. Tjänsten granskar löpande webbplatsen utifrån innehåll, sökmotoroptimering, struktur, funktioner och tekniska förutsättningar. 

Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2024.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Du får gärna meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Uppdaterad
2024-04-03